Den 13. september 2016 blev opstarten på byggeriet af Køge Nord Station markeret på stationsområdet i Ølsemagle nord for Køge. Det første spadestik blev markeret ved at to maskiner synkront nedvibrerede to jernpæle på én af stationens perroner.
Bladt Industries har opgaven med at bygge den 225 meter lange gangbro mellem S-banen og fjernbanen på Køge Nord Station. Stationen åbner i december 2018 samtidig med Den nye bane København-Ringsted.
Per Jacobsen, administrerende direktør i Banedanmark, Flemming Christensen (C), borgmester i Køge Kommune og Kim Bringsjord, divisionschef i Bladt Industries holdt taler til arrangementet.

Publication link