Qëllimi i eventit:
Të sqaroj mësuesit shqiptar, nxënës dhe prindër me një praktikë veprimesh për arritur në një efikasitet të krijimit të klasave virtuale dhe përfshirja e nxënësve në klasat përkatëse në edmodo.com.
Akoma më shumë për të treguar se mësuesit shqiptar do arrijnë të ndërtojnë lidhje në klasa virtuale me standarte e caktuara Kombëtare dhe Europiane.

Publication link